Między nami homiletami,

czyli ćwierć tony z ambony

o. Maciej Baron SVD

o. Michał Nowak OFMConv