Archiwum

Zachęcamy do odsłuchania archiwalnych odcinków audycji:

Rok 2018
 • 24 grudnia Odcinek 1
  Ewangelia (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce Słowa...
 • 30 grudnia Odcinek 2
  Ewangelia (Łk 2, 41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni Słowa Ewangelii...
Rok 2019
 • 6 stycznia Odcinek 3
  Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu Słowa Ewangelii według...
 • 13 stycznia Odcinek 4
  Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według...
 • 20 stycznia Odcinek 5
  Ewangelia (J 2, 1-11) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej Słowa Ewangelii...
 • 27 stycznia Odcinek 6
  Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie...
 • 3 lutego Odcinek 7
  Ewangelia (Łk 4, 21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie Słowa Ewangelii według...
 • 10 lutego Odcinek 8
  Ewangelia (Łk 5, 1-11) Cudowny połów ryb i powołanie apostołów Słowa...
 • 17 lutego Odcinek 9
  Ewangelia (Łk 6, 17.20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Słowa...
 • 24 lutego Odcinek 10
  Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii...
 • 3 marca Odcinek 11
  Ewangelia (Łk 6, 39-45) Z obfitości serca mówią usta Słowa Ewangelii...
 • 10 marca Odcinek 12
  Ewangelia (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był...
 • 17 marca Odcinek 13
  Ewangelia (Łk 9, 28b-36) Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania...
 • 24 marca Odcinek 14
  Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie...
 • 31 marca Odcinek 15
  Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym Słowa...
 • 7 kwietnia Odcinek 16
  Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz Słowa Ewangelii według...
 • 14 kwietnia Odcinek 17
  Ewangelia (Łk 22, 14 – 23, 56) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa Według...
 • 21 kwietnia Odcinek 18
  Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa...
 • 28 kwietnia Odcinek 19
  Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
 • 5 maja Odcinek 20
  Ewangelia (J 21, 1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom...
 • 12 maja Odcinek 21
  Ewangelia (J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne Słowa Ewangelii...
 • 19 maja Odcinek 22
  Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) Przykazanie nowe daję wam Słowa Ewangelii...
 • 26 maja Odcinek 23
  Ewangelia (J 14, 23-29) Duch Święty nauczy was wszystkiego Słowa Ewangelii...
 • 2 czerwca Odcinek 24
  Ewangelia (Łk 24, 46-53) Jezus został uniesiony do nieba Słowa Ewangelii...
 • 9 czerwca Odcinek 25
  Ewangelia (J 7, 37-39) Strumienie wody żywej Słowa Ewangelii według...
 • 16 czerwca Odcinek 26
  Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy Słowa...
 • 23 czerwca Odcinek 27
  Ewangelia (Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki Słowa...
 • 30 czerwca Odcinek 28
  Ewangelia (Łk 9, 51-62) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem Słowa...
 • 8 września Odcinek 29
  Ewangelia (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być...
 • 15 września Odcinek 30
  Ewangelia (Łk 15, 1-32) Radość z nawrócenia grzesznika Słowa Ewangelii...
 • 22 września Odcinek 31
  Ewangelia (Łk 16, 1-13) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie Słowa Ewangelii...
 • 29 września Odcinek 32
  Ewangelia (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu Słowa Ewangelii...
 • 6 października Odcinek 33
  Ewangelia (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą Słowa Ewangelii według...
 • 13 października Odcinek 34
  Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu Słowa...
 • 20 października Odcinek 35
  Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie Słowa Ewangelii według...
 • 27 października Odcinek 36
  Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku Słowa Ewangelii...
 • 3 listopada Odcinek 37
  Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza Słowa Ewangelii według...
 • 10 listopada Odcinek 38
  Ewangelia (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych Słowa...
 • 17 listopada Odcinek 39
  Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców...
 • 24 listopada Odcinek 40
  Ewangelia (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego...
 • 1 grudnia Odcinek 41
  Ewangelia (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście...
 • 8 grudnia Odcinek 42
  Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Słowa...
 • 15 grudnia Odcinek 43
  Ewangelia (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa...
 • 22 grudnia Odcinek 44
  Ewangelia (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi,...
 • 29 grudnia Odcinek 45
  Ewangelia (Mt 2, 13-15. 19-23) Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu Słowa...
Rok 2020
 • 5 stycznia Odcinek 46
  Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami...
 • 12 stycznia Odcinek 47
  Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego...
 • 19 stycznia Odcinek 48
  Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata...
 • 26 stycznia Odcinek 49
  Ewangelia (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza Słowa...
 • 2 lutego Odcinek 50
  Ewangelia (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Słowa Ewangelii...
 • 9 lutego Odcinek 51
  Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata Słowa Ewangelii...
 • 16 lutego Odcinek 52
  Ewangelia (Mt 5, 17-37) Wymagania Nowego Przymierza Słowa Ewangelii według...
 • 23 lutego Odcinek 53
  Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii...
 • 1 marca Odcinek 54
  Ewangelia (Mt 4, 1-11) Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony...
 • 8 marca Odcinek 55
  Ewangelia (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga Słowa...
 • 15 marca Odcinek 56
  Ewangelia (J 4, 5-42) Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu...
 • 22 marca Odcinek 57
  Ewangelia (J 9, 1-41) Uzdrowienie niewidomego od urodzenia Słowa Ewangelii...
 • 29 marca Odcinek 58
  Ewangelia (J 11, 1-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Słowa Ewangelii...
 • 5 kwietnia Odcinek 59
  Ewangelia (Mt 26, 14 – 27, 66) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa Według...
 • 12 kwietnia Odcinek 60
  Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa...
 • 19 kwietnia Odcinek 61
  Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
 • 26 kwietnia Odcinek 62
  Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba Słowa...
 • 3 maja Odcinek 63
  Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec Słowa Ewangelii według...
 • 24 maja Odcinek 64
  Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi...
 • 31 maja Odcinek 65
  Ewangelia (J 20, 19-23) Weźmijcie Ducha Świętego Słowa Ewangelii według...
 • 7 czerwca Odcinek 66
  Ewangelia (J 3, 16-18) Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został...
 • 14 czerwca Odcinek 67
  Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8) Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według...
 • 21 czerwca Odcinek 68
  Ewangelia (Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało Słowa...
 • 28 czerwca Odcinek 69
  Ewangelia (Mt 10, 37-42) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Słowa Ewangelii...
 • 5 lipca Odcinek 70
  Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca Słowa Ewangelii według...
 • 12 lipca Odcinek 71
  Ewangelia (Mt 13, 1-23) Przypowieść o siewcy Słowa Ewangelii według...
 • 19 lipca Odcinek 72
  Ewangelia (Mt 13, 24-43) Przypowieść o chwaście wśród zboża Słowa...
 • 26 lipca Odcinek 73
  Ewangelia (Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci Słowa...
 • 2 sierpnia Odcinek 74
  Ewangelia (Mt 14, 13-21) Cudowne rozmnożenie chleba Słowa Ewangelii według...
 • 9 sierpnia Odcinek 75
  Ewangelia (Mt 14, 22-33) Jezus chodzi po jeziorze Słowa Ewangelii według...
 • 4 października Odcinek 76
  Ewangelia (Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy Słowa Ewangelii...
 • 11 października Odcinek 77
  Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Słowa Ewangelii...
 • 18 października Odcinek 78
  Ewangelia (Mt 22, 15-21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to,...
 • 25 października Odcinek 79
  Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie Słowa Ewangelii według...
 • 1 listopada Odcinek 80
  Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy duchem Słowa Ewangelii według...
 • 8 listopada Odcinek 81
  Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii...
 • 15 listopada Odcinek 82
  Ewangelia (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według...
 • 22 listopada Odcinek 83
  Ewangelia (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości Słowa...
 • 29 listopada Odcinek 84
  Ewangelia (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie...
 • 6 grudnia Odcinek 85
  Ewangelia (Mk 1, 1-8) Prostujcie ścieżki dla Pana Słowa Ewangelii według...
 • 13 grudnia Odcinek 86
  Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie Słowa...
 • 20 grudnia Odcinek 87
  Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według...
 • 27 grudnia Odcinek 88
  Ewangelia (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością...
Rok 2021
 • 3 stycznia Odcinek 89
  Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami...
 • 10 stycznia Odcinek 90
  Ewangelia (Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka...
 • 17 stycznia Odcinek 91
  Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza Słowa Ewangelii według...
 • 24 stycznia Odcinek 92
  Ewangelia (Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych...
 • 31 stycznia Odcinek 93
  Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę Słowa...
 • 7 lutego Odcinek 94
  Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych Słowa Ewangelii według...
 • 14 lutego Odcinek 95
  Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego Słowa Ewangelii według...
 • 21 lutego Odcinek 96
  Ewangelia (Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu...
 • 28 lutego Odcinek 97
  Ewangelia (Mk 9, 2-10) Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym...
 • 7 marca Odcinek 98
  Ewangelia (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania Słowa Ewangelii...
 • 14 marca Odcinek 99
  Ewangelia (J 3, 14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony...
 • 21 marca Odcinek 100
  Ewangelia (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi...
 • 28 marca Odcinek 101
  Ewangelia (Mk 11, 1 – 10) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według...
 • 4 kwietnia Odcinek 102
  Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa...
 • 11 kwietnia Odcinek 103
  Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
 • 18 kwietnia Odcinek 104
  Ewangelia (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma Słowa...
 • 25 kwietnia Odcinek 105
  Ewangelia (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem Słowa Ewangelii według...
 • 2 maja Odcinek 106
  Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity Słowa Ewangelii...
 • 9 maja Odcinek 107
  Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości Słowa Ewangelii według...
 • 16 maja Odcinek 108
  Ewangelia (Mk 16, 15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy...
 • 23 maja Odcinek 109
  Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy...
 • 30 maja Odcinek 110
  Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi...
 • 3 czerwca Odcinek 111
  Ewangelia (Mk 14, 12-16. 22-26) Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza Słowa...
 • 6 czerwca Odcinek 112
  Ewangelia (Mk 3, 20-35) Szatan został pokonany Słowa Ewangelii według...
 • 20 czerwca Odcinek 114
  Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę Słowa Ewangelii według Świętego...
 • 27 czerwca Odcinek 115
  Ewangelia (Mk 5, 21-43) Wskrzeszenie córki Jaira Słowa Ewangelii według...
 • 4 lipca Odcinek 116
  Ewangelia (Mk 6, 1-6) Jezus lekceważony w Nazarecie Słowa Ewangelii według...
 • 11 lipca Odcinek 117
  Ewangelia (Mk 6, 7-13) Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według Świętego...
 • 18 lipca Odcinek 118
  Ewangelia (Mk 6, 30-34) Jezus lituje się nad tłumem Słowa Ewangelii według...
 • 25 lipca Odcinek 119
  Ewangelia (J 6, 1-15) Rozmnożenie chleba Słowa Ewangelii według Świętego...
 • 1 sierpnia Odcinek 120
  Ewangelia (J 6, 24-35) Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął...
 • 8 sierpnia Odcinek 121
  Ewangelia (J 6, 41-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba Słowa Ewangelii...
 • 15 sierpnia Odcinek 122
  Ewangelia (Łk 1, 39-56) Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję Słowa Ewangelii...
 • 22 sierpnia Odcinek 123
  Ewangelia (J 6, 55. 60-69) Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego...
 • 29 sierpnia Odcinek 124
  Ewangelia (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23) Prawo Boże a zwyczaje Słowa Ewangelii...
 • 5 września Odcinek 125
  Ewangelia (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego Słowa Ewangelii według...
 • 12 września Odcinek 126
  Ewangelia (Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa Słowa Ewangelii według...
 • 19 września Odcinek 127
  Ewangelia (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory Słowa...
 • 26 września Odcinek 128
  Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu Słowa Ewangelii...
 • 3 października Odcinek 129
  Ewangelia (Mk 10, 2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela...
 • 10 października Odcinek 130
  Ewangelia (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa Słowa Ewangelii według...
 • 17 października Odcinek 131
  Ewangelia (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą Słowa Ewangelii...
 • 24 października Odcinek 132
  Ewangelia (Mk 10, 46b-52) Uzdrowienie niewidomego z Jerycha Słowa Ewangelii...
 • 31 października Odcinek 133
  Ewangelia (Mk 12, 28b-34) Pierwsze ze wszystkich przykazań Słowa Ewangelii...
 • 7 listopada Odcinek 134
  Ewangelia (Mk 12, 38-44) Wdowi grosz Słowa Ewangelii według Świętego Marka...
 • 14 listopada Odcinek 135
  Ewangelia (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny Słowa Ewangelii według Świętego...
 • 21 listopada Odcinek 136
  Ewangelia (J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata Słowa...
 • 28 listopada Odcinek 137
  Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36) Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa...
 • 5 grudnia Odcinek 138
  Ewangelia (Łk 3, 1-6) Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże Słowa Ewangelii...
 • 12 grudnia Odcinek 139
  Ewangelia (Łk 3, 10-18) Zapowiedź nowego chrztu Słowa Ewangelii według...
 • 19 grudnia Odcinek 140
  Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa...
 • 24 grudnia Odcinek 141
  Ewangelia (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel Słowa Ewangelii...
 • 26 grudnia Odcinek 142
  Ewangelia (Łk 2, 41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni Słowa Ewangelii...
Rok 2022
 • 2 stycznia Odcinek 143
  Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami...
 • 9 stycznia Odcinek 144
  Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według...
 • 16 stycznia Odcinek 145
  Ewangelia (J 2, 1-11) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej Słowa Ewangelii...
 • 23 stycznia Odcinek 146
  Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie...
 • 30 stycznia Odcinek 147
  Ewangelia (Łk 4, 21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie Słowa Ewangelii według...
 • 6 lutego Odcinek 148
  Ewangelia (Łk 5, 1-11) Cudowny połów ryb i powołanie apostołów Słowa...
 • 13 lutego Odcinek 149
  Ewangelia (Łk 6, 17.20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Słowa...
 • 20 lutego Odcinek 150
  Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii...
 • 27 lutego Odcinek 151
  Ewangelia (Łk 6, 39-45) Z obfitości serca mówią usta Słowa Ewangelii...
 • 6 marca Odcinek 152
  Ewangelia (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był...
 • 13 marca Odcinek 153
  Ewangelia (Łk 9, 28b-36) Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania...
 • 20 marca Odcinek 154
  Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie...
 • 27 marca Odcinek 155
  Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym Słowa...
 • 3 kwietnia Odcinek 156
  Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz Słowa Ewangelii według...
 • 10 kwietnia Odcinek 157
  Ewangelia (Łk 23, 1-49) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa Według Świętego...
 • 17 kwietnia Odcinek 158
  Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa...
 • 24 kwietnia Odcinek 159
  Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
 • 1 maja Odcinek 160
  Ewangelia (J 21, 1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom...
 • 8 maja Odcinek 161
  Ewangelia (J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne Słowa Ewangelii...
 • 15 maja Odcinek 162
  Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) Przykazanie nowe daję wam Słowa Ewangelii...
 • 22 maja Odcinek 163
  Ewangelia (J 14, 23-29) Duch Święty nauczy was wszystkiego Słowa Ewangelii...
 • 29 maja Odcinek 164
  Ewangelia (Łk 24, 46-53) Jezus został uniesiony do nieba Słowa Ewangelii...
 • 5 czerwca Odcinek 165
  Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26) Duch Święty was wszystkiego nauczy Słowa...
 • 12 czerwca Odcinek 166
  Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy Słowa...
 • 19 czerwca Odcinek 167
  Ewangelia (Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki Słowa...
 • 26 czerwca Odcinek 168
  Ewangelia (Łk 9, 51-62) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem Słowa...
 • 3 lipca Odcinek 169
  Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20) Pokój królestwa Bożego Słowa Ewangelii...
 • 10 lipca Odcinek 170
  Ewangelia (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Słowa...
 • 17 lipca Odcinek 171
  Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii Słowa Ewangelii...
 • 24 lipca Odcinek 172
  Ewangelia (Łk 11, 1-13) Chrystus uczy modlitwy Słowa Ewangelii według...
 • 31 lipca Odcinek 173
  Ewangelia (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem Słowa Ewangelii...
 • 7 sierpnia Odcinek 174
  Ewangelia (Łk 12, 32-48) Gotowość na przyjście Pana Słowa Ewangelii...
 • 14 sierpnia Odcinek 175
  Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem rozłamu Słowa Ewangelii według...
 • 21 sierpnia Odcinek 176
  Ewangelia (Łk 13, 22-30) Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów...
 • 28 sierpnia Odcinek 177
  Ewangelia (Łk 14, 1. 7-14) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się...
 • 4 września Odcinek 178
  Ewangelia (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być...
 • 11 września Odcinek 179
  Ewangelia (Łk 15, 1-32) Radość z nawrócenia grzesznika Słowa Ewangelii...
 • 18 września Odcinek 180
  Ewangelia (Łk 16, 1-13) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie Słowa Ewangelii...
 • 25 września Odcinek 181
  Ewangelia (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu Słowa Ewangelii...
 • 2 października Odcinek 182
  Ewangelia (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą Słowa Ewangelii według...
 • 9 października Odcinek 183
  Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu Słowa...
 • 16 października Odcinek 184
  Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie Słowa Ewangelii według...
 • 23 października Odcinek 185
  Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku Słowa Ewangelii...
 • 30 października Odcinek 186
  Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza Słowa Ewangelii według...
 • 6 listopada Odcinek 187
  Ewangelia (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych Słowa...
 • 13 listopada Odcinek 188
  Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców...
 • 20 listopada Odcinek 189
  Ewangelia (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego...
 • 27 listopada Odcinek 190
  Ewangelia (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście...
 • 4 grudnia Odcinek 191
  Ewangelia (Mt 3, 1-12) Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie...
 • 11 grudnia Odcinek 192
  Ewangelia (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa...
 • 18 grudnia Odcinek 193
  Ewangelia (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi,...
 • 25 grudnia Odcinek 194
  Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według...
 • 26 grudnia Odcinek 195
  Ewangelia (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Słowa...
Rok 2023
 • 1 stycznia Odcinek 196
  Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus Słowa Ewangelii według...
 • 8 stycznia Odcinek 197
  Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego...
 • 15 stycznia Odcinek 198
  Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata...
 • 22 stycznia Odcinek 199
  Ewangelia (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza Słowa...
 • 29 stycznia Odcinek 200
  Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu Słowa Ewangelii według...
 • 5 lutego Odcinek 201
  Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata Słowa Ewangelii...
 • 12 lutego Odcinek 202
  Ewangelia (Mt 5, 17-37) Wymagania Nowego Przymierza Słowa Ewangelii według...
 • 19 lutego Odcinek 203
  Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii...
 • 26 lutego Odcinek 204
  Ewangelia (Mt 4, 1-11) Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony...
 • 5 marca Odcinek 205
  Ewangelia (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga Słowa...
 • 12 marca Odcinek 206
  Ewangelia (J 4, 5-42)Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu...
 • 19 marca Odcinek 207
  Ewangelia (J 9, 1-41)Uzdrowienie niewidomego od urodzenia Słowa Ewangelii...
 • 26 marca Odcinek 208
  Ewangelia (J 11, 1-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Słowa Ewangelii...
 • 2 kwietnia Odcinek 209
  Ewangelia (Mt 21, 1-11) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według...
 • 9 kwietnia Odcinek 210
  Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa...
 • 16 kwietnia Odcinek 211
  Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
 • 23 kwietnia Odcinek 212
  Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba Słowa...
 • 30 kwietnia Odcinek 213
  Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec Słowa Ewangelii według...
 • 7 maja Odcinek 214
  Ewangelia (J 14, 1-12) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem Słowa Ewangelii...
 • 14 maja Odcinek 215
  Ewangelia (J 14, 15-21) Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy Słowa...
 • 21 maja Odcinek 216
  Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi...
 • 28 maja Odcinek 217
  Ewangelia (J 20, 19-23) Weźmijcie Ducha Świętego Słowa Ewangelii według...
 • 4 czerwca Odcinek 218
  Ewangelia (J 3, 16-18) Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został...
 • 11 czerwca Odcinek 219
  Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza Słowa Ewangelii według Świętego...
 • 18 czerwca Odcinek 220
  Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8) Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według...
 • 25 czerwca Odcinek 221
  Ewangelia (Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało Słowa...
 • 2 lipca Odcinek 222
  Ewangelia (Mt 10, 37-42) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Słowa Ewangelii...
 • 9 lipca Odcinek 223
  Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca Słowa Ewangelii według...
 • 16 lipca Odcinek 224
  Ewangelia (Mt 13, 1-23) Przypowieść o siewcy Słowa Ewangelii według...
 • 23 lipca Odcinek 225
  Ewangelia (Mt 13, 24-43) Przypowieść o chwaście wśród zboża Słowa...
 • 30 lipca Odcinek 226
  Ewangelia (Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci Słowa...
 • 6 sierpnia Odcinek 227
  Ewangelia (Mt 17, 1-9) Twarz Jego zajaśniała jak słońce Słowa Ewangelii...
 • 13 sierpnia Odcinek 228
  Ewangelia (Mt 14, 22-33) Jezus chodzi po jeziorze Słowa Ewangelii według...
 • 20 sierpnia Odcinek 229
  Ewangelia (Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej Słowa Ewangelii według...
 • 27 sierpnia Odcinek 230
  Ewangelia (Mt 16, 13-20) Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa...
 • 3 września Odcinek 231
  Ewangelia (Mt 16, 21-27) Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze...
 • 10 września Odcinek 232
  Ewangelia (Mt 18, 15-20) Braterskie upomnienie Słowa Ewangelii według...
 • 17 września Odcinek 233
  Ewangelia (Mt 18, 21-35) Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu...
 • 24 września Odcinek 234
  Ewangelia (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Słowa Ewangelii...
 • 1 października Odcinek 235
  Ewangelia (Mt 21, 28-32) Grzesznicy uwierzyli Janowi Słowa Ewangelii według...
 • 8 października Odcinek 236
  Ewangelia (Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy Słowa Ewangelii...
 • 15 października Odcinek 237
  Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Słowa Ewangelii...
 • 22 października Odcinek 238
  Ewangelia (Mt 22, 15-21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to,...
 • 29 października Odcinek 239
  Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie Słowa Ewangelii według...
 • 5 listopada Odcinek 240
  Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy Słowa Ewangelii...
 • 12 listopada Odcinek 241
  Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii...
 • 19 listopada Odcinek 242
  Ewangelia (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według...
 • 26 listopada Odcinek 243
  Ewangelia (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości Słowa...
 • 3 grudnia Odcinek 244
  Ewangelia (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie...
 • 10 grudnia Odcinek 245
  Ewangelia (Mk 1, 1-8) Prostujcie ścieżki dla Pana Słowa Ewangelii według...
 • 17 grudnia Odcinek 246
  Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie Słowa...
 • 24 grudnia Odcinek 247
  Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według...
 • 31 grudnia Odcinek 248
  Ewangelia (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością...
Rok 2024
 • 7 stycznia Odcinek 249
  Ewangelia (Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka...
 • 14 stycznia Odcinek 250
  Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza Słowa Ewangelii według...
 • 21 stycznia Odcinek 251
  Ewangelia (Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych...
 • 28 stycznia Odcinek 252
  Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę Słowa...
 • 4 lutego Odcinek 253
  Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych Słowa Ewangelii według...
 • 11 lutego Odcinek 254
  Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego Słowa Ewangelii według...
 • 18 lutego Odcinek 255
  Ewangelia (Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu...
 • 25 lutego Odcinek 256
  Ewangelia (Mk 9, 2-10) Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym...
 • 3 marca Odcinek 257
  Ewangelia (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania Słowa Ewangelii...
 • 10 marca Odcinek 258
  Ewangelia (J 3, 14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony...
 • 17 marca Odcinek 259
  Ewangelia (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi...
 • 24 marca Odcinek 260
  Ewangelia (J 12, 12-16) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według...
 • 31 marca Odcinek 261
  Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa...
 • 7 kwietnia Odcinek 262
  Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
 • 14 kwietnia Odcinek 263
  Ewangelia (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma Słowa...
 • 21 kwietnia Odcinek 264
  Ewangelia (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem Słowa Ewangelii według...
 • 28 kwietnia Odcinek 265
  Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity Słowa Ewangelii...
 • 5 maja Odcinek 266
  Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości Słowa Ewangelii według...
 • 12 maja Odcinek 267
  Ewangelia (Mk 16, 15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy...
 • 19 maja Odcinek 268
  Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy...
 • 26 maja Odcinek 269
  Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi...
 • 2 czerwca Odcinek 270
  Ewangelia (Mk 2, 23 – 3, 6) Jezus jest Panem szabatu Słowa Ewangelii według...
 • 9 czerwca Odcinek 271
  Ewangelia (Mk 3, 20-35) Szatan został pokonany Słowa Ewangelii według...