Kategorie
Odcinek

Odcinek 260

Ewangelia (J 12, 12-16)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” oraz: „Król izraelski!”

A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:

„Nie bój się, Córo Syjońska, oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu”.

Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.