Kategorie
Odcinek

Odcinek 1

Ewangelia (Łk 1, 67-79)

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
bo lud swój nawiedził i wyzwolił, 
i wzbudził dla nas moc zbawczą 
w domu swego sługi, Dawida:

Jak zapowiedział od dawna 
przez usta swych świętych proroków, 
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie 
i wspomni na swe święte przymierze – 
na przysięgę, którą złożył 
ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, 
służyć Mu będziemy bez trwogi, 
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim 
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz 
prorokiem Najwyższego, 
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie 
przez odpuszczenie grzechów,

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, 
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 
by oświecić tych, 
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, 
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».